Hem

Vi har i samarbete med Länsstyrelsen gjort biotopvård i ett antal km av Åkerån. Det har skett genom restaurering efter tidigare flottningsleds-rensningar. Genom att vi låtit skapa höljor och lagt ut lekgrus och sten finns nu fler lekplatser och viloplatser för fisken. Det kommer att gynna bestånden på sikt.

År 2020 sattes 10 000 Hornavanröding ut i Landösjön och ca 100 000 öringyngel i tillrinnande bäckar.


Vi öppnade sommarfisket  15 maj för Landösjön och 1 juni för Långan och Åkerån.


Välkomna !

Landösjöns FVO

www.landosjon.se                     fiske@landosjon.se       engstedt03@gmail.com