Hem

Vi har i samarbete med Länsstyrelsen gjort biotopvård i ett antal km av Åkerån. Det har skett genom restaurering efter tidigare flottningsleds-rensningar. Genom att vi låtit skapa höljor och lagt ut lekgrus och sten finns nu fler lekplatser och viloplatser för fisken. Det kommer att gynna bestånden på sikt.

I år 10 000 Hornavanröding har satts ut i Landösjön och ca 100 000 öringyngel i tillrinnande bäckar


Vinterfisket öppnar lördag 23 januari 2021! Välkomna!
Efter senaste snöfallen har nysnön tyngt ned isen så att vatten trängt upp i sprickor.
OBS! Inför premiärdagarna är det djup snö och mycket vatten på isen  under snön !


  Nya fiskeregler gäller fr.o.m. 2020!

Landösjöns FVO

www.landosjon.se                     fiske@landosjon.se       engstedt03@gmail.com