Hem

Vi har i samarbete med Länsstyrelsen gjort biotopvård i ett antal km av Åkerån. Det har skett genom restaurering efter tidigare flottningsleds-rensningar. Genom att vi låtit skapa höljor och lagt ut lekgrus och sten finns nu fler lekplatser och viloplatser för fisken. Det kommer att gynna bestånden på sikt.

I år 10 000 Hornavanröding har satts ut i Landösjön och ca 100 000 öringyngel i tillrinnande bäckar


OBS!

Vinterfisket är nu stängt från och med  onsdag 7 april 2021!
(Isarna är så svaga att det är risk att gå igenom!)

Vi öppnar sommarfisket  15 maj för Landösjön och 1 juni för Långan och Åkerån.


Välkomna åter!

Landösjöns FVO

www.landosjon.se                     fiske@landosjon.se       engstedt03@gmail.com