Fiskeregler

Fiskeregler inom Landösjöns Fiskevårdsområde
Gäller gästande fiskare, fast boende och fritidsboende utan fiskerätt,
samt fiskerättsägare utanför eget skifteslag.

Nytt fr o m 2022-11-13 !

§

Långan och Åkerån (inom FVO område)
Öppettider 1 Juni t.o.m. 31 Augusti

 • Max. 2 fiskar/dygnskort
 • Fisk mellan 35 och 50 cm får fångas. Alla övriga återutsättes oavsett ev skada.
  (för att bygga upp stam med större fiskar)

 • Endast enkelkrok får användas, hullingsfritt eller med hopnupna hullingar.
 • Drag, fluga och spinnare tillåtna
 • lnga agn tillåtna
 • Ett handhållet spö tillåtet
 • Mäskning ej tillåten
 • Rotationsfiske skall ske, dvs stanna ej på samma plats längre tid
 • Om fiske senare bedrivs i Landösjön får ytterligare fisk fångas, max till den kvot som sjön tillåter
 • 0m vattentemperaturen överstiger 18o C stängs fisket tillfälligtvis av

 

Landösjön

Vinterfiskets öppettider styrs av isläget, men anges på hemsidan

Sommarfisket öppet 1 juni – 31 augusti

 • Max 5 fiskar/dygnskort (gäller öring, röding, harr)
 • Minsta storlek 35 cm - mindre fisk återutsättes oavsett ev. skada. (gäller öring, röding, harr)
 • Tillåtna beten: pimpelspö, pirk och max två upphängare.
  Fluga, drag, långdrag, metkrok, spinnare
 • Redskap och fisketält får ej lämnas på isen när dagens fiske avslutas.
 • Tillåtna agn: Betespasta, maggot och mask
 • Endast ett handhållet spö.
 • Huggkrok med enkelkrok får användas
 • Mäskning ej tillåtet.
 • I möjligaste mån använd elbåtmotorer. Om förbränningsbåtmotor används skall akrylatbensin användes.
 • Båtar från andra vatten än Landösjön är förbjudna. 
 • Båtar finns att hyra
 • För boende runt sjön som använder egna båtar skall dessa numreras
  (Jan Engstedt för lista)

 

Gemensamma regler  för hela fiskevårdsområdet.

 

 • Fiskekort ska ha fiskarens namn påskrivet och innehavaren ska kunna legitimera sig
 • Fiskekort får ej överlåtas
 • Endast ett fiskekort/dygn får köpas
 • Om fiskare ertappas utan giltigt fiskekort görs polisanmälan, samt avvisas fiskaren  från området
 • Fiskare med fiskekort som överträtt givna regler får erlägga en avgift på 1000 kr och avvisas från området
 • Cigarettfimpar, portionsförpackningar av snus får ej lämnas i naturen, utan tas omhand av brukaren
 • Redskap och fisketält får ej lämnas på isen när dagens fiske avslutas.

 • Engånsgrillar får ej lämnas i naturen, på isen eller kastas i sjön
 • lsborrar över 20 cm bör ej användas

 

Förbudsområden vid fiskodlingen och vid sjöns in- och utlopp, inkl, kanalen mellan dammen ned till Djupedan. 


Fisket sker på egen risk. 


Upplåtelsetider

Vinterfisket 2024 är stängt efter onsdag 24 april
För aktuellt isläge m.m. Jan Engstedt, 070-233 62 64

Sommarfisket
- i Landösjön öppet och i områdets del av Långan och Åkerån  
1 juni - 31 augusti


Fiskekortsförsäljare


Via Internet: iFiske 


och:

Margareta Simonsson , Landön 070-386 32 05

Åke Lindell, Landön 070-321 81 43

Jan Engstedt, Kittelberget 070-233 62 64, 0640-700 24

John Olof Johnsson, Enarsvedjan 070-359 57 39

Margit Eriksson, Bredbyn 070-276 73 00

Gunnar Andersson, Kävåsen tel 070-236 62 42

Harry Tengström, Rönnöfors 070-634 15 48

Gästis, Lillholmsjö 0645-41032

 

Fiskekortet kostar 100 kr/dygn.

Barn under 15 år fiskar med målsman på dennes kvot. 

 

 • Båtar med åror till uthyrning.
  Margareta Simonsson 070-
  386 32 05
  Jan Engstedt  0640-70024,  070-233 62 64 
  (även båtmotorer)
 • Stuga vid Landösjön, 
  Jan Engstedt 0640-70024,  070 - 233 62 64
 • Bredbyns skola, platser i
  Margit Eriksson 070-276 73 00 
  (Sigrid Björnsson 073-819 47 69)  
  julia.eldh@hotmail.com

 

www.landosjon.se

fiske@landosjon.se