Fiskeregler

Fiskeregler inom Landösjöns Fiskevårdsområde  - Nytt fr o m 2024-06-01 !

Gäller gästande fiskare, fast boende och fritidsboende utan fiskerätt, samt fiskerättsägare utanför eget skifteslag. 


§

§

Långan och Åkerån (inom FVO område)
Öppettider 1 Juni t.o.m. 31 Augusti

Förbudsområden
: kanalen från dammen och ända ned till Djupedan.


 • All öring återsättes p.g.a. minskat bestånd.
  Max 2 harrar/dygnskort får tas upp
 • Harr mellan 35 och 50 cm får fångas.
  Alla övriga återutsättes oavsett ev skada.
  (för att bygga upp stam med större fiskar)
 • Endast enkelkrok får användas, hullingsfritt eller med hopnupna hullingar.
 • Inga agn tillåtna
 • Endast ett handhållet spö tillåtet
 • Mäskning ej tillåten
 • Rotationsfiske skall ske, d.v.s. stanna ej på samma plats längre tid
 • Om vattentemperaturen överstiger 18° C stängs fisket tillfälligt av 

 • Fiskekort ska ha fiskarens namn påskrivet och innehavaren ska kunna legitimera sig. Fiskekort får ej överlåtas
 • Endast ett fiskekort/dygn får köpas
 • Om fiskare ertappas utan giltigt fiskekort görs polisanmälan, samt avvisas fiskaren från området
 • Fiskare med fiskekort som överträtt givna regler får erlägga en avgift på 1000 kr och avvisas från området
 • Cigarettfimpar, portionsförpackningar av snus får ej lämnas i naturen, utan tas omhand av brukaren
 • All nedskräpning är förbjuden

        Fisket sker på egen risk.


 


Landösjön

Vinterfiskets öppettider 1 jan- 24 april,

men kan ändras av isläget. Kolla hemsidan www.landosjon.se
Sommarfisket öppet 1 juni – 31 augusti

Förbudsområden vid fiskodlingen och vid sjöns in- och utlopp


 • Max 5 fiskar/dygnskort (gäller öring, röding, harr)
 • Minsta storlek 35 cm - mindre fisk återutsättes oavsett ev. skada. (gäller öring, röding, harr)
 • Tillåtna beten: pimpelspö, pirk och max två upphängare.
  Fluga, drag, långdrag, metkrok, spinnare
 • Tillåtna agn: Betespasta, maggot och mask
 • Endast ett handhållet spö.
 • Huggkrok med enkelkrok får användas
 • Mäskning ej tillåtet.
 • I möjligaste mån använd elbåtmotorer. Om förbränningsbåtmotor används skall alkylatbensin användes.
 • Båtar från andra vatten än Landösjön är förbjudna. 
 • Båtar finns att hyra
 • För boende runt sjön som använder egna båtar skall dessa numreras (Jan Engstedt för lista)
 • Redskap och fisketält får ej kvarlämnas på isen efter avslutad dags fiske
 • Isborrar över 20 cm bör ej användas
 • Fiskekort ska ha fiskarens namn påskrivet och innehavaren ska kunna legitimera sig
 • Fiskekort får ej överlåtas
 • Endast ett fiskekort/dygn får köpas
 • Om fiskare ertappas utan giltigt fiskekort görs polisanmälan, samt avvisas fiskaren från området
 • Fiskare med fiskekort som överträtt givna regler får erlägga en avgift på 1000 kr och avvisas från området
 • Cigarettfimpar, portionsförpackningar av snus får ej lämnas i naturen, utan tas omhand av brukaren
 • All nedskräpning är förbjuden


        Fisket sker på egen risk.


Upplåtelsetider

Vinterfisket 2024
pågick 1 januari t.o.m. 24 april

Tiderna varierar år från år beroende på iskvalitet.
För aktuellt isläge Jan Engstedt, 070-233 62 64

Sommarfisket
- i Landösjön  och i områdets del av Långan och Åkerån  1 juni - 31 augusti


Fiskekortsförsäljare:

iFiske

https://www.ifiske.se/fiske-landogssjon-langan-akeran.htm


och

Margareta Simonsson, Landön   
-      tel:
070-386 32 05

Åke Lindell, Landön  - tel: 070-321 81 43

Jan Engstedt, Kittelberget   
-   tel: , 070-233 62 64,  0640-70024

John-Olof Johnsson, Enarsvedjan   
-   tel: 
070-359 57 39

- Gunnar Andersson, Kävåsen tel 070-236 62 42 

Harry Tengström, Rönnöfors - tel: 070-634 15 48

Gästis, Lillholmsjö    -   tel: 0645-41032

 

Fiskekortet kostar 100 kr/dygn.

Barn under 15 år fiskar med målsman på dennes kvot. 

 

 • Båtar med åror till uthyrning.
  Margareta Simonsson 070-
  386 32 05
  Jan Engstedt  0640-70024,  070-233 62 64 
  (även båtmotorer)
 • Stuga vid Landösjön, 
  Jan Engstedt 0640-70024,  070 - 233 62 64
 • Bredbyns skola, platser i
  Margit Eriksson 070-276 73 00 
  (Sigrid Björnsson 073-819 47 69)  
  julia.eldh@hotmail.com

 

www.landosjon.se

fiske@landosjon.se


  För oss som bryr sig om vår natur är det naturligt att inte lämna skräp på fiskeplatserna.  -  För er andra är det förbjudet    <